Romar Medical Nitu Vasile

ROMAR  MEDICAL NITU VASILE

Recoltare analize si recoltari specialitatea ginecologie

 Bd. Alexandru Obregia, nr. 2, sector 4, Berceni, Bucuresti

tel:0727.72.71.45

0219606